z ostatniej chwili ...

Get Adobe Flash player


Biogazownie rolnicze.

Biogazownia rolnicza to zespół urządzeń służących do prowadzenia fermentacji metanowej substratów organicznych wytworzonych w gospodarstwie rolnym, jak również umożliwiających ich wykorzystanie po zakończonym procesie fermentacji. Zgodnie z regulacją prawną biogaz rolniczy to paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Różne możliwości procesu pozyskania i zagospodarowania energii z biogazu przedstawiono na rysunku 1.


Elementy biogazowni rolniczej.

Biogazownia rolnicza zazwyczaj składa się z następujących elementów:

 zbiornika wstępnego do magazynowania substratu (np. gnojowicy),

 silosu na substrat roślinny (np. kiszonkę z kukurydzy),

 komory (lub komór) fermentacyjnej (bioreaktor),

 zbiornika gazu,

 generatora prądotwórczego w układzie kogeneracyjnym,

 zbiornika na substrat przefermentowany.


Elementy realizacji biogazowni rolniczej.

Realizacja inwestycji budowy biogazowni rolniczej wymaga działań wynikających z potrzeb obowiązujących przepisów. Działania te obrazuje rysunek 2 


źródło :DGA EnergiaZobacz więcej na stronie www.biogazpolska.pl


 KONSULTO s.c. jest Partnerem Handlowym Producenta i Dostawcy Biogazowni Rolniczych agriKomp Polska Sp. z o.o.

agriKomPolska funkcjonuje na rynku od 201r.

W tym czasie zrealizowała 5 projektów w Polsce:


    Biogazownia SzklarkMyślniewska 660 kW (2012 rok,

 - obecnie trwrozbudowa  do 990 kW)

    Biogazownia Działyń 999 kW (rok 2014)

    Biogazownia Tragamin 800 kW (rok 2014)

    Biogazownia Jarnołtowo 250 kW (rok 2015)

    Biogazownia Michowo 500 kW (rok 2015)


agriKomPolskzajmujsię również przygotowaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych.


Wyróżnia nas technologia.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w opracowywaniu komponentów i rozwiązań technologicznych dla biogazowni nasze instalacje są niezawodne i ekonomiczne w eksploatacji.

Zrobimy wszystko, aby instalacja była opłacalna.

Odpowiednie zbilansowanie substratów, dobór właściwej technologii, możliwość wykorzystania ciepła - oto główne zagadnienia, które rozwiązujemy przy projektowaniu biogazowni. Staramy się w pełni wykorzystywać potencjał Państwa instalacji, tak aby była ona jak najbrdziej efektywna.

Najważniejsze kryteria ekonomiczne biogazowni:

    stabilna praca dzięki odpowiedniej technologii

    niskie zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

    maksymalne wykorzystanie JK o wysokiej sprawności

    serwis i wsparcie po uruchomieniu

    regularny nadzór biologiczny

Instalacje dla każdego !!!

Jaka wielkość biogazowni jest odpowiednia dla Państwa?

We współracy z naszymi doradcami postaramy się dobrać odpowiednią wielkość instalacji do Państwa potrzeb i mozliwości. Wilekość areału, ilość nawozów naturalnych, dostęp do odpadów agroprzemysłu - to czynniki, które określają wielkość biogazowni.

Zakres wielkości biogazowni:

Przykładowy Cash flow już w 1 roku jesteś na PLUSIE !!!


         

Dobre perspektywy - inteligentne rozwiązania dla biogazu!

Foto-realizaje:

Biogazownia Szklarka Myśliniewska 660 kW

foto:©agriKomp Polska

Biogazownia Dziłayń 990 kW


foto:©agriKomp Polska

Biogazownia Tragamin 800 kW


foto:©agriKomp Polska

Biogazownia Jarnołtowo 250 kW


foto:©agriKomp Polska

Biogazownia Michałowo 500 kW


foto:©agriKomp Polska


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH


tutaj szczegóły ...