z ostatniej chwili ...

Get Adobe Flash playerRaty na zakup instalacji PV

- Finansowanie do 80 000 zł

-  Do 12 do 96 miesięcy  

- oprocentowanie 4,2%/ rok 

-  bez poręczycieli 

- bez zabezpieczeń 

-  możliwość szybszej spłaty

Fundusze Europejskie

W latach 2014-20 Fundusze Europejskie

będą przyznawane beneficjentom z pięciu

krajowych programów: Infrastruktura i 

Środowisko, Inteligentny Rozwój, 

Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój 

i Polska Wschodnia oraz z 16 programów 

regionalnych.

PROW 2014 - 20120

W ramach realizacji Wspólnej Polityki 

Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-

2020 Polska będzie miała  do 

wykorzystania w sumie 42,4 mld euro. 

Prawie 20 proc. środków z nowego 

PROW ma trafić do gospodarstw 

prowadzących działalność rolniczą, 

która nie szkodzi  środowisku 

naturalnemu oraz klimatowi.

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o.

Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo 

korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 

ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, 

prawa, podatku oraz ochrony środowiska, w 

tym ekspertów powołanych do oceny 

wniosków w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych, Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, 

Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i 

Środowisko.


Szczegóły dotyczące finansowania u doradców KONSULTO – dla firm również LEASING PV